Helsim

Pasientflyt og ressursoptimalisering

Våre tjenester

 

Computersimulering

Helsim har spisskompetanse innen datasimulering for optimalisering av pasientflyt og ressursutnyttelse ved norske helseforetak. Med våre metoder kan vi effek-tivisere pasientflyten slik at ventetider reduseres mens pasientopplevelsene blir bedre, vi kan få til en bedre utnyttelse av både personell- og andre ressurser slik at arbeidsmiljøet forbedres og sykefraværet går ned, noe som igjen gir en økonomisk verdi for kundene våre.

Se nærmere beskrivelse under fanen ”om oss”.        

Copyright © All rights reserved

Helsim AS

Tyttebærstien 31

NO-1476 Rasta

E-post: post@helsim.no

Tlf: +47 93289977

Vi skreddersyr hvert enkelt oppdrag etter behov og ønske. Ta kontakt for en uforpliktende prat så kan vi diskutere nærmere hva vi evt kan hjelpe nettopp dere med.

 

 

Problemstrukturering

For å sikre at man løser det riktige problemet, med løsninger som faktisk er implementerbare, fokuserer vi også mye av arbeidet vårt på problemforståelse. Vi har kompetanse innen Soft Systems Methodology (SSM), som er en kvalitativ syvtrinnsmodell for problemforståelse og problemløsning. Her er vi opptatt av å få alle involverte parters perspektiver på bordet før problemet defineres og forsøkes løst.

 

 

 

Helseøkonomiske analyser

Vi har også erfaring med legemiddel- og helseøkonomiske analyser. Et veldrevet helsevesen krever god helseøkonomisk tankegang. Med begrepet god helseøkonomi mener vi best mulig benyttelse av ressurser slik at man får mest mulig helse ut av hver krone vi bruker i helsevesenet vårt. Dette er grunnpilarene i alt arbeid vi gjør.

 

 

 

Foredrag

Helsim holder også foredrag innen en rekke områder knyttet til operasjonsanalyse, som simulering og problemstrukturering, samt innen legemiddel- og helseøkonomi.